Arşiv

Archive for the ‘Excel Eğitim – Bölüm 2’ Category

Ders 15:Bul/Değiştir/Git Fonksiyonları

14 Şubat 2011 1 yorum

Uzun bir çalışma sayfasında aradığınız bir veri veya kelimeyi bulmak zor olabilir. Ya da bir birimin veya bir ürünün adını güncellemek isteyebilirsi­niz. Uzun bir çalışma sayfasın­da değiştirilecek verileri bulup tek tek değiştirmek oldukça zaman alacaktır. Bunun için Excel’in Bul ve Değiştir komut­ları kullanılabilir. Daha fazlasını oku…

Ders 14:Hücreye Açıklama Eklemek

13 Şubat 2011 1 yorum

hasan çepHücrelerdeki veriler ile ilgili açıklayıcı bilgi veya notlar almak istediğinizde açıklama ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir personel ile ilgili yapacağınız bir işlem varsa kişinin adı­nın yazdığı hücreye açıklama ekleyebilirsiniz. Açıklama eklemek için; Daha fazlasını oku…

Ders 13:Özel Liste Oluşturmak

13 Şubat 2011 Yorum bırakın

hasan çepGünler ve aylar gibi diziler, doldurma tutamacından sürükleyerek hızlı bir şekilde giri­lebilir. Bu dizilerin Excel tarafından otomatik olarak doldurulmasının nedeni özel liste olarak tanımlı olmalarıdır. Çalışma sayfasında sizinde bu şekilde bir diziniz varsa, bu diziyi özel liste olarak tanımlamanız gerekir. Özel liste olarak tanımlanan diziler, doldurma tutamacından sürüklenerek hızlı bir şekilde doldurulabilir.

Daha fazlasını oku…

Ders 12:Ay, Gün ve Tarih Doldurmak

13 Şubat 2011 Yorum bırakın

Excel ay, gün, tarih ve saatleri otomatik olarak dol­durur. Herhangi bir hücreye bir ay adı veya bir gün adı yazıp istenen bir yöne doğru doldurma tutama­cından sürüklediğinizde otomatik olarak doldurur.Tarihleri doldurmak için de otomatik doldur özel­liği kullanılabilir. Örneğin, aylık olarak hazırladı­ğınız izin çizelgesinde bir ayın tüm günlerini tek tek yazmak yerine otomatik doldur özelliği kulla­nılabilir. Daha fazlasını oku…

Ders 11:Otomatik Tamamlama

13 Şubat 2011 Yorum bırakın

Office EğtimExcel’de bir sütuna girilen veriler içinde tekrarlayanlar olabilir. Örneğin, bir personel tablosunda Departman alanını yazarken, satış departmanını aynı sütunda birkaç kez tekrar yazmak gerekebilir. Böyle bir du­rumda Excel üstteki satırlarda ortak harfleri göreceği için otomatik olarak tamamlar. Böylece; veriyi yazma­nız gerekmez, tamamlamanın yapıldığı bölümde Enter tuşuna basmanız yeterlidir. Daha fazlasını oku…

Ders 10:Office Panosunu Kullanmak

13 Şubat 2011 1 yorum

PanoKopyala işlevini kullanarak 24 öğe Office panosunda toplanabilir. Toplanan bu öğeler istenilen yere yapıştırılabilir. Normalde kopyalama yapıldığında sadece bir öğe ile çalışılır. Panoyu açıp artarda birçok kopyalama yaparak, birden fazla kopya oluşturulacak öğe panoya eklenebilir. Daha fazlasını oku…

Ders 9: Seçim İşlemleri

12 Şubat 2011 Yorum bırakın

Excel’de bir hücre veya birçok hücre ile çalışmak veya onlara belli işlemler uygula­mak için seçmek gerekir. Tek bir hücreyi veya hücreleri seçtiğiniz zaman o hücreler etkin olur ve yapılan işlemler o hücreleri etkiler.

Bir hücreyi seçmenin en genel yolu fare ile hücre üzerine tıklamak veya klavyenin yön tuşları ile hücre üzerine gelmektir. Eğer bir hücre aralığı seçilmek isteniyorsa fare sol tuşu basılı tutularak seçilmek istenen hücreler üzerine sürüklenir Daha fazlasını oku…